Céges pályázatok

Pályázati lehetőségek

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

Jelenleg szünetel!

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19)

Jelenleg szünetel!

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
(VINOP-1.2.1-21)

Jelenleg nyitott!

Megújuló ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉÜPLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (GINOP-4.1.4-19)

A pályázat célja, hozzájárulni az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában

Igényelhető támogatás: 3-100 millió Ft

Támogatás intenzitás: 55%

2020. Október közepéig

KI PÁLYÁZHAT?

Kik pályázhatnak?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel (tehát 2016. január 1. előtt alapított vállalkozások);

 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 1 lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (összességében legalább 180 nap foglalkoztatás fogadható el);

 • amelyek magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek;

 • amelyek jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Mire lehet pályázni?

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából, az alábbiak szerint:

 • a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 %-ának fedezésére;

 • minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményig;

 • kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén történő elhelyezéssel (pala fedésű tetőszerkezetre nem támogatott a telepítés).

NEM TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
 • Főbb kizáró okok

  • a beadott projektjének az összköltsége meghaladja a 2018-as árbevételének a felét (tehát minimum 3 millió Ft bevétel szükséges);

  • a tervezett projektjének az összköltsége meghaladja a 2018-as év személyi jellegű kifizetéseinek összegét (bruttó bér és járulékok). Azonban amely vállalkozásnak volt egy minimálbéres, 8 órás alkalmazottja, 2.163.000 Ft-ra pályázhat.;

  • ha a megvalósítási helyszínen már napelemes rendszer működik (bővítés vagy csere nem támogatott);

  • amennyiben a fejlesztés lakás/lakhatás célú ingatlanon valósulna meg (a tulajdoni lap szerint);

  • egyéni vállalkozók nem pályázhatnak

  • magánszemélyek nem pályázhatnak

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak (ginop-4.1.3-19)

A Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Igényelhető támogatás: 1.5-3 millió Ft

Támogatás intenzitás: vissza nem térítendő

2020. Szeptember 30.-ig

KI PÁLYÁZHAT?

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei

 • állathigiéniai előírásokhoz szükséges gépek,

 • állati termékek kezelésének eszközei

 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések (baromfi esetében)

 • körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter (szarvasmarha esetében)

 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló (szarvasmarha esetében)

 • körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter (juh esetében)

  Épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

  • istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése

  • állatválogató, -kezelő és –felhajtó kialakítása

  • elektromos és hagyományos karám

  • kifutó és jártató kialakítása

  • férőhely kiépítése

  • termény, illetve takarmány tároló építése

  • alomszalma tárolását szolgáló építmények

  • méz tárolására alkalmas épület kialakítása

  • méhcsaládok teleltetésére alkalmas épületrész kialakítása

  • szellőztetés kialakítása, hűtési-fűtési rendszer kiépítése

  • takarmánytároló építése

  • etető- és itató rendszer kiépítése

  • tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetéssel technológiájának kialakítása

   Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

   • Napelem

   • Napkollektor

   • Biomassza rendszerek

   • Hőszivattyú

   • Geotermikus energia használata

   • Biogáz termelés

   • Szélenergia felhasználása

    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

    • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (pl.: hőszigetelés, nyílászárócsere)

    • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

    • Világítási rendszerek korszerűsítése

    • Épületgépészeti fejlesztések

    • Új, energiatakarékos technológiák kiépítése

     A támogatás az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható

     • Baromfi

     • Sertés

     • Szarvasmarha

     • Juh

     • Kecske

     • Lófélék (ló, szamár, öszvér)

     • Húshasznosítású galamb,

     • Fürj

     • Nyúl

     • Méh

     • Csincsilla

     • Strucc

     • Emu

     • Fácán

     • Fogoly

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • trágyatároló létesítése (meglévő állattartó telep esetében)

 • erőgépek beszerzése

 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez és a léptároláshoz szükséges eszközök beszerzése (pl.: kaptárak, méhészkonténerek)

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (VINOP-1.2.1-21)

A pályázat célja

A vállalkozásoknak folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnie és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában kulcsfontosságú őket segíteni. A hazai KKV-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól. Ezért a felhívás olyan KKV-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére, nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

Igényelhető támogatás: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft

Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Előlegként a támogatás összegének a 100%-a igényelhető, azaz maximum 629,3 millió Ft.

Támogatás intenzitás: 70% maximálisan

 1. szakasz: 2021. március 1-16.
 2. szakasz: 2021. június 15-30.
 3. szakasz: 2021. szeptember 30 – október 15.
 4. szakasz: 2022. február 1-15.

KI PÁLYÁZHAT?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • Rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel.

 • Fejlesztéseiket Budapest területén kívül szeretnék megvalósítani.

 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt.

 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint: Korlátolt felelősségű társaság; Részvénytársaság; Közkereseti társaság; Betéti társaság; Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; Egyéni cég; Egyéni vállalkozó

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését és a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – legalább 2 tevékenység megvalósítása szükséges:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

 • Képzési szolgáltatások igénybevétele

 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Projekt-előkészítése

  A projekt területi korlátozása

  • Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

  • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a megvalósítására – tehát biztosított a megfelelő infrastruktúra.

  Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség
  9 főig 3-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
  49 főig 3-9 főig: 11 millió Ft
  10-49 főig: 5 millió Ft
  299 millió Ft
  249 főig 3-9 főig: 11 millió Ft
  10-49 főig: 5 millió Ft
  50-249 ig: 3 millió Ft
  899 millió Ft
  Támogatás mértéke
  ViSszatérítendő támogatás, mely adott feltételek részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.

  Előlegként a támogatás összegének a 100%-a igényelhető, azaz maximum 629,3 millió Ft.

  Támogatási mértéke: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft
  A támogatás intenzitása maximálisan 70%

KÉRELEM ELUTASÍTÁSRA KERÜL AMENNYIBEN...

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben:

 • A vállalkozó megvalósítani kívánt projektje a megfogalmazott célokkal nincs összhangban vagy nem felel meg a meghatározott feltételeknek.

 • A saját tőke a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

 • Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

 • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a vállalkozással szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.

 • A vállalkozás fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.

 • A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 • A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz

 • Az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

 • A vállalkozás a VINOP-1.1.2-21 vagy VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.

 • A vállalkozás támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.

 • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése és a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.

 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

 • Olyan vállalkozás, mely a pályázat keretében korábban támogatásban részesült vagy egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be – kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.

 • A vállalkozás 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Elnyerte tetszését a pályázati lehetőségek egyike? Küldjön nekünk üzenetet! SEGÍTÜNK!

Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére!

GDPR - Adatvédelmi szabályzat »»