Céges pályázatok

Pályázati lehetőségek

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

Jelenleg szünetel!

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19)

Jelenleg szünetel!

Megújuló ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉÜPLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (GINOP-4.1.4-19)

A pályázat célja, hozzájárulni az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában

Igényelhető támogatás: 3-100 millió Ft

Támogatás intenzitás: 55%

2020. Október közepéig

KI PÁLYÁZHAT?

Kik pályázhatnak?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel (tehát 2016. január 1. előtt alapított vállalkozások);

 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 1 lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (összességében legalább 180 nap foglalkoztatás fogadható el);

 • amelyek magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek;

 • amelyek jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Mire lehet pályázni?

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából, az alábbiak szerint:

 • a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő termelési eszközök teljes releváns villamosenergia igényének legfeljebb 100 %-ának fedezésére;

 • minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményig;

 • kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén történő elhelyezéssel (pala fedésű tetőszerkezetre nem támogatott a telepítés).

NEM TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK
 • Főbb kizáró okok

  • a beadott projektjének az összköltsége meghaladja a 2018-as árbevételének a felét (tehát minimum 3 millió Ft bevétel szükséges);

  • a tervezett projektjének az összköltsége meghaladja a 2018-as év személyi jellegű kifizetéseinek összegét (bruttó bér és járulékok). Azonban amely vállalkozásnak volt egy minimálbéres, 8 órás alkalmazottja, 2.163.000 Ft-ra pályázhat.;

  • ha a megvalósítási helyszínen már napelemes rendszer működik (bővítés vagy csere nem támogatott);

  • amennyiben a fejlesztés lakás/lakhatás célú ingatlanon valósulna meg (a tulajdoni lap szerint);

  • egyéni vállalkozók nem pályázhatnak

  • magánszemélyek nem pályázhatnak

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis és középvállalkozásoknak (ginop-4.1.3-19)

A Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához – vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Igényelhető támogatás: 1.5-3 millió Ft

Támogatás intenzitás: vissza nem térítendő

2020. Szeptember 30.-ig

KI PÁLYÁZHAT?

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei

 • állathigiéniai előírásokhoz szükséges gépek,

 • állati termékek kezelésének eszközei

 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések (baromfi esetében)

 • körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter (szarvasmarha esetében)

 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló (szarvasmarha esetében)

 • körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter (juh esetében)

  Épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

  • istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése

  • állatválogató, -kezelő és –felhajtó kialakítása

  • elektromos és hagyományos karám

  • kifutó és jártató kialakítása

  • férőhely kiépítése

  • termény, illetve takarmány tároló építése

  • alomszalma tárolását szolgáló építmények

  • méz tárolására alkalmas épület kialakítása

  • méhcsaládok teleltetésére alkalmas épületrész kialakítása

  • szellőztetés kialakítása, hűtési-fűtési rendszer kiépítése

  • takarmánytároló építése

  • etető- és itató rendszer kiépítése

  • tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetéssel technológiájának kialakítása

   Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

   • Napelem

   • Napkollektor

   • Biomassza rendszerek

   • Hőszivattyú

   • Geotermikus energia használata

   • Biogáz termelés

   • Szélenergia felhasználása

    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

    • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (pl.: hőszigetelés, nyílászárócsere)

    • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

    • Világítási rendszerek korszerűsítése

    • Épületgépészeti fejlesztések

    • Új, energiatakarékos technológiák kiépítése

     A támogatás az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható

     • Baromfi

     • Sertés

     • Szarvasmarha

     • Juh

     • Kecske

     • Lófélék (ló, szamár, öszvér)

     • Húshasznosítású galamb,

     • Fürj

     • Nyúl

     • Méh

     • Csincsilla

     • Strucc

     • Emu

     • Fácán

     • Fogoly

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • trágyatároló létesítése (meglévő állattartó telep esetében)

 • erőgépek beszerzése

 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez és a léptároláshoz szükséges eszközök beszerzése (pl.: kaptárak, méhészkonténerek)

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Elnyerte tetszését a pályázati lehetőségek egyike? Küldjön nekünk üzenetet! SEGÍTÜNK!

Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére!

GDPR - Adatvédelmi szabályzat »»