Mezőgazdasági pályázatok

Elérhető pályázatok

Kertészeti üzemek korszerűsítése (VP2-4.1.3-20)

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.1-20)

Tanyafejlesztési pályázat (VP6-7.2.1.4-17)

Kertészeti üzemek korszerűsítése (VP2-4.1.3-20)

A pályázat célja az üveg és fóliaborítású növényházak építésének és korszerűsítésének támogatásban részesítése, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és zöldség – és burgonyatárolók építése, illetve a már meglévő létesítmények bővítése, korszerűsítése. Ezen kívül cél segíteni a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló válogatást és csomagolást szolgáló technológiák alkalmazását a kertészetekben.

Igényelhető támogatás: 2 milliárd Ft

Támogatás intenzitás: 40-70%

2020. Októberétől

KI PÁLYÁZHAT?

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Meglévő épületek energiahatékonysági fejlesztései

 • külső hőszigetelés

 • külső nyílászáró-csere

 • hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése

 • világítási rendszerek korszerűsítése

 • technológiai korszerűsítés (pl.: válogatás, csomagolás)

 • szabályozott légterű tárolók kialakítása

  Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

  • új üvegházak építése

  • új fóliaborítású növényházak építése

  • új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók építése

  • az áruvá készítést szolgáló létesítmények bővítése (pl.: termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló)

  • meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése és bővítése

  • meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók korszerűsítése és bővítése

  • telepi infrastruktúra fejlesztése (pl.: kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

   Meglévő épületekhez kapcsolódó megújuló energiát hasznosító technológiák fejlesztései:


   • Geotermikus energia hasznosítása


   • Napkollektor


   • Napelem


   • Hőszivattyú


   • Biomassza

    Eszközbeszerzés


    • Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai


    • Speciális művelőkocsik


    • Szedőkocsik


    • Növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei,


    • Palántanevelés és palántakezelés gépei


    • Növényházak működtetését szolgáló gépek

NEM TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:


 • működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök


 • tenyészállatok vásárlása


 • saját teljesítés keretében felmerült bármilyen költség


 • feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása  (VP2-4.1.1-20)

A támogatás célja az állattenyésztési ágazat állattartó telepeinek megújítása. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

Igényelhető támogatás: 2 milliárd Ft

Támogatás intenzitás: 40-70%

2020. Októberétől

KI PÁLYÁZHAT?

Kik pályázhatnak?

Mezőgazdasági termelők akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei

 • állathigiéniai előírásokhoz szükséges gépek,

 • állati termékek kezelésének eszközei

 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések (baromfi esetében)

 • körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter (szarvasmarha esetében)

 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló (szarvasmarha esetében)

 • körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter (juh esetében)

  Épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

  • istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése

  • állatválogató, -kezelő és –felhajtó kialakítása

  • elektromos és hagyományos karám

  • kifutó és jártató kialakítása

  • férőhely kiépítése

  • termény, illetve takarmány tároló építése

  • alomszalma tárolását szolgáló építmények

  • méz tárolására alkalmas épület kialakítása

  • méhcsaládok teleltetésére alkalmas épületrész kialakítása

  • szellőztetés kialakítása, hűtési-fűtési rendszer kiépítése

  • takarmánytároló építése

  • etető- és itató rendszer kiépítése

  • tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetéssel technológiájának kialakítása

   Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

   • Napelem

   • Napkollektor

   • Biomassza rendszerek

   • Hőszivattyú

   • Geotermikus energia használata

   • Biogáz termelés

   • Szélenergia felhasználása

    Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

    • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (pl.: hőszigetelés, nyílászárócsere)

    • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

    • Világítási rendszerek korszerűsítése

    • Épületgépészeti fejlesztések

    • Új, energiatakarékos technológiák kiépítése

     A támogatás az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható

     • Baromfi

     • Sertés

     • Szarvasmarha

     • Juh

     • Kecske

     • Lófélék (ló, szamár, öszvér)

     • Húshasznosítású galamb,

     • Fürj

     • Nyúl

     • Méh

     • Csincsilla

     • Strucc

     • Emu

     • Fácán

     • Fogoly

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nem támogatható tevékenységek

Az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • trágyatároló létesítése (meglévő állattartó telep esetében)

 • erőgépek beszerzése

 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez és a léptároláshoz szükséges eszközök beszerzése (pl.: kaptárak, méhészkonténerek)

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Tanyafejlesztési pályázat (VP6-7.2.1.4-17)

A támogatás célja a vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kis léptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvíz kezeléshez és a tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

Ez a támogatás egy utólag finanszírozott, vissza nem térítendő  támogatás melynek  mértéke:

95%, 

A megítélhető támogatás maximális összege pályázónként legfeljebb 6,2 millió forint.

2019. április 1-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2021.04.06-ig

PÁLYÁZAT ISMERTETÉSE

A Tanyafejlesztési pályázat legfőbb előnyei

 • Egyike azon kevés támogatásoknak, amelyek CSAK a tanyán élőket segíti.

 • Villamos energia rendszer kiépítésére (áram bekötése), illetve villamos energia ellátás fejlesztésére;

 • Ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítésére (kútfúrás, szivattyú);

 • Szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítésére (egyedi szennyvízkezelés) lehet az elnyert összeget fordítani

  A támogatás igénybevételének feltételei

  Jelen támogatás csak és kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:

  • 2019. 01.01-et megelőzően az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon

  • A fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját tulajdona, vagy házastársáé, egyenes ágbeli rokonáé.

  • Amennyiben a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy

  • Kincstári ügyfél-azonosítóval rendelkezikű

   Kizáró tényezők

   Kizárásra kerülnek azok a pályázók, akikre a lentiek közül bármelyik igaz:

   • Egy tanyáról több pályázatot nyújtanak be

   • Amennyiben a tanya a tartózkodási helye, és a lakóhelye nem azon a településen van, mint a tanya.

   • A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok NEM teljes körűek, NEM valósak és NEM hitelesek

   • A benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltat

   • A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján végrehajtási jog bejegyzése szerepel

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás;
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.

3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

Nem támogatható tevékenységek

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.
ELFOGADOTT TÉRSÉGEK

* Elfogadott tanyasi térségek:

 • Bács-Kiskun megye

 • Békés megye

 • Csongrád megye

 • Hajdú-Bihar megye

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 • továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

FELHÍVÁS TERVEZET MEGTEKINTÉSE/LETÖLTÉSE

Elnyerte tetszését a pályázati lehetőségek egyike? Küldjön nekünk üzenetet! SEGÍTÜNK!

Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére!

GDPR - Adatvédelmi szabályzat »»